نرم افزار جامع خدمات

فهرست دانلود نرم افزار های امگا

لینک دانلودها:
نام فایل ها
لینک دانلود

VS Community
Setup Omega 2019
Crystall Reorts New
ReportViewer

omega download

CrystalReports10_5

omega download

AnyDesk

omega download

Reports

omega download

vcreditsx86

omega download

Dam Sun Support

omega download

KB890830-Update Windows Server

omega download

NetFrameWork 3.5

omega download

NetFrameWork4.0

omega download

Kinect SDK

omega download

َAcces DataBase Engine

omega download

NetFrameWork4.5

omega download

CrystalReports-Windows

omega download

TestDongle-tiny

omega download

TinyHIDManager6.2

omega download

delphi2007

omega download

project1

omega download

Tiny x64 & x86 -Client

omega download

Service Installer

omega download

Driver-tiny

omega download

Crystal IIS

omega download

Crystal IIS - 2

omega download

Web-SRV

omega download


Cataloge Links:

نام فایل ها
Dwonload Link

Cataloge

omega download


Data Base:

نام فایل ها
Dwonload Link

OMEGADB-New

omega download

OMEGADB-1400

omega download

OLD-DataBase

omega download


SQL Server Setup:

نام فایل ها
Dwonload Link

SQL Server 2017

omega download

SQL Server Management Studio 2017

omega download

SQL Server 2019

omega download

SQL Server Management Studio 2019

omega download


Release:

نام فایل ها
لینک دانلود

1400-2-15

omega download

1400-2-07

omega download

1400-2-06

omega download

1400-2-05

omega download

1400-2-04

omega download

1400-2-02

omega download

1400-2-01

omega download

990527

omega download

990525

omega download

990522

omega download

990521

omega download

990520

omega download

990519

omega download

990518

omega download

990515

omega download

990514

omega download

990512

omega download

990511

omega download

990510

omega download

990509

omega download

990508

omega download

990507

omega download

990503

omega download

990502

omega download

990501

omega download

990430

omega download

990429

omega download

990427

omega download

990426

omega download

990425

omega download

990424

omega download

990422

omega download

990420

omega download

990415

omega download

990414

omega download

990412

omega download

990410

omega download

990409

omega download

990406

omega download

990403

omega download

990402

omega download

990403

omega download

990406

omega download

990325

omega download

990322

omega download

990321

omega download

990315

omega download

990314

omega download

990310

omega download

990307

omega download

990224

omega download

990217

omega download

990215

omega download

990214

omega download

990206

omega download

990131

omega download

990205

omega download

990128

omega download

990117

omega download


SMS Setup:

نام فایل ها
لینک دانلود

SMS 1400-Update1300

omega download

SMS_990503

omega download

SMS_990406

omega download

SMS_990409

omega download

SMS_990409

omega download

SMS_990130

omega download

SMS_990502

omega download

SMS_990431

omega download

SMS_990401

omega download

SMS_990301

omega download


راهنما:

نام فایل ها
لینک دانلود

راهنمای شرکت سازگار - شعبه

omega download

راهنمای شرکت لوازم خانگی پارس

omega download

راهنمای نمایندگان نسخه وب - شرکت لوازم خانگی پارس

omega download

راهنمای منوی خدمات پس از فروش - نسخه ویندوز

omega download

راهنمای نمایندگان نسخه وب

omega download

راهنمای منوی انبار

omega download

راهنمای جامع

omega download